Author Topic: Queen's chancery  (Read 1517 times)

(RIP) Jasia Wedrowniczka

 • General group
 • Full Member
 • *
 • Posts: 162
 • Honour: 0
 • It is easy to be brave behind a castle wall.
Queen's chancery
« on: 16 July, 2012, 02:56:04 PM »

Here Queen of Poland will public various news from the region and the kingdom.

Miejsce na publikowanie wieści z dotyczących Królestwa Polskiego


 - History is written by the victor ... history is filled with liars ... if he lives and we die, his truth becomes written and ours is lost ...

(RIP) Jasia Wedrowniczka

 • General group
 • Full Member
 • *
 • Posts: 162
 • Honour: 0
 • It is easy to be brave behind a castle wall.
Re: Queen's chancery
« Reply #1 on: 16 July, 2012, 03:15:40 PM »
Polska wersja poniżej / Polish version below

16th of July AD 1312

Status of City's inventory:

300 silver coins.
Money was spent on arms and potions for the fights.

Number of citizens:

20 citizens, from which 16 were active during the past three days.

Roles and responsibilities:

 • Poland is in need of an active Vassal, anyone who would like to fill in the position and meets the requirements (charisma 14 and 60 days of age) should contact me as soon as possible.

Future of the Polish Kingdom

 • Under the command of Kazimierz Potocki, and with help of our allies, we have managed to expand our borders, we will continue this spread.

Other news:

 • Polish translation has started, see the Collaborations and Special Projects --> Translations board for more details.
 • I need to lower the amount of hay that I buy, for a while now, since I do not have sufficient inventory space left
 • If any player is in any other need, please contact me.Status Miejskiego Inwentarza:

300 monet.
Pieniądze zostały wydane na broń i napoje dla walczących.

Liczba mieszkańców:

20 mieszkańców, z czego 16 było aktywnych w przeciągu ostatnich trzech dni.

Urzędy miejskie:

 • Polska potrzebuje aktywnego Wasala, każdy kto spełnia wymagania (charyzma 14 i wiek 60 dni) proszony jest o natychmiastowy kontakt.

Przyszłość Królestwa Polskiego:

 • Pod dowództwem Kazimierza Potockiego i z pomocy naszych sojuszników udało nam się poszerzyć granice naszego Królestwa, mam nadzieję że to nie koniec podbojów na lipiec.


Inne wiadomości:

 • Rozpoczęłam pracę nad Polskim tłumaczeniem gry, szczegóły można znaleźć na forum: Collaborations and Special Projects --> Translations board.
 • Ja, Jasia Wędrowniczka, muszę na pewien czas obniżyć ilość skupowanej słomy, wszystkie moje magazyny są przepełnione.
 • W razie jakichkolwiek innych pytań czy potrzeb, proszę o kontakt.


 - History is written by the victor ... history is filled with liars ... if he lives and we die, his truth becomes written and ours is lost ...

(RIP) Jasia Wedrowniczka

 • General group
 • Full Member
 • *
 • Posts: 162
 • Honour: 0
 • It is easy to be brave behind a castle wall.
Re: Queen's chancery
« Reply #2 on: 21 August, 2012, 12:01:22 AM »
Witajcie mieszkańcy Polski!
Welcome citizens of Poland!


English version below

Wiadomość dostępna także tutaj: http://rpforum.medieval-europe.eu/index.php/topic,6818.0.html
Jak widzicie granice naszego królestwa systematycznie się poszerzają. Kontrolujemy już dziewięć regionów, a wraz z nimi najpotrzebniejsze surowce: drewno w Sączu, kamień w Kaliszu i żelazo w Gnieźnie. Już wkrótce spróbujemy podbić kolejne ziemie i jak zwykle proszę wszystkich o pomoc, każda nawet motyka czy łopata w rękach polskiego rycerza może zmienić losy bitwy. Kazimierz Potocki rozesłał już informację o pierwszej z nadchodzących bitew.

Właśnie rozpoczynam konstrukcję pierwszej zaawansowanej budowli w naszym królestwie – baraków treningowych (training grounds). Budowa wymaga ogromnych nakładów nie tylko finansowych ale i również pracy. Potrzeba jest 3000 drewna, 1500 żelaza, 3000 kamienia i aż 6000 godzin pracy. Ale dzięki tej budowli wszyscy będziemy mogli trenować, co pozwoli nam stać się silniejszymi, lepiej pracującymi i walczącymi mieszkańcami. Kasa naszego państwa jest jak na razie zbyt mała (lekko ponad 1000 monet) żeby sfinansować budowę z góry, przeznaczam na tę budowę wszystkie swoje oszczędności, czyli 3000 monet, jak i całe swoje zapasy surowców. Wasze datki, w jakiejkolwiek postaci, są mile widziane i na pewno przyspieszą budowę.
Na potrzeby budowy skupować będę na targu każdą jednostkę drewna, żelaza i kamienia jakie wystawicie za cenę nieprzekraczającą 2 monet za sztukę. Jak pisałam wcześniej drewno można zdobyć w Sączu, kamień w Kaliszu i żelazo w Gnieźnie.
Stan budowy będzie można śledzić tu: http://rpforum.medieval-europe.eu/index.php/topic,7197.0.html
Zdaję sobie sprawę, że to wymagająca budowa, ale wierzę iż wspólnymi siłami uda nam się ją ukończyć w rozsądnym czasie.

Targ w Krakowie pozostanie targiem bez podatku, ufam iż bogactwo państwa mierzone jest w bogactwie jego mieszkańców. Tym samym ponownie zachęcam do dobrowolnych datków na wspomożenie budowy.

Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Jasia Wędrowniczka
Królowa PolskiMessage is also available here: http://rpforum.medieval-europe.eu/index.php/topic,6818.0.html
As you can see borders of Polish Kingdom are expanding rapidly. We are in control of nine regions, having the most important resources within our borders. We control wood in Sacz, stone in Kaliskie and iron in Gnieznienskie. We will soon try to conquer another region, and as usual I would like to ask all of you for help, even a hoe or a shoven in hands of inexperienced polish knight, can change the outcome of a battle. Kazimierz Potocki have already sent the plan for the next battle.

I am just starting our first big kingdom project – training grounds. The construction requires large amount of not only money, but also work. We need 3000 wood, 1500 iron, 3000 stone and 6000 working hours. With this construction we will be able to train our skills to work and fight more efficiently. Kingdom treasury is far not enough to fund the construction at a hand, for the start I will put all my savings, that is 3000 coins, and all my gathered resources to start with the construction. Your donations of any kind are more than welcomed, and will surely speed up the construction.
For the project, I shall buy all of the needed resources, that you will post on the market, for the price of no more than 2 silver a piece. As I wrote before, you can find wood is Sacz, stone in Kaliskie and iron in Gnieznienskie.
Progress of the project, will be shown here: http://rpforum.medieval-europe.eu/index.php/topic,7197.0.html
I know that this is a highly demanding task, but I hope that if we work together, then we can finish this in a reasonable time.

There will still be no tax on Krakowskie market, I believe that wealth of a Kingdom is measured in wealth if its inhabitants. Therefore, I encourage you again to donate for the project.
Greeting to all of you!
Jasia Wedrowniczka
Queen of Poland
« Last Edit: 21 August, 2012, 12:07:56 AM by Jasia Wedrowniczka »


 - History is written by the victor ... history is filled with liars ... if he lives and we die, his truth becomes written and ours is lost ...