Author Topic: Castle / Замък  (Read 958 times)

(RIP) Theodor Svetoslav

  • General group
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 350
  • Honour: 0
Castle / Замък
« on: 04 March, 2016, 11:33:59 AM »

04-Mar-1316, 10:28:55    Theodor Svetoslav has given the go-ahead for the project: Castle in: KALLIPOLI.
04-Mar-1316, 10:28:55    Theodor Svetoslav даде зелена светлина да започне строежа: Замък в KALLIPOLI.


Project is ready for building. Payment is 1 sc per hour,plus free cheese,work hammer and daily work bonus. No taxes for the houses.

Проекта е готов за строеж. Заплащането е 1 сребро на час, плюс безплатно сирене,работен чук и дневен работен бонус. Няма такси за къщите.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

  • General group
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 350
  • Honour: 0
Re: Castle / Замък
« Reply #1 on: 10 March, 2016, 09:52:08 AM »
10-Mar-1316, 03:58:01    Царство България завърши строежът: Замък в KALLIPOLI.
10-Mar-1316, 03:58:01    Tsardom of Bulgaria completed building: Castle in: KALLIPOLI.

Contributors/Строители

Theodor Svetoslav   261 час(ове)
Chaka Nogai Dobrotitsa   210 час(ове)
Marin Dobrotitsa-Barbossa   204 час(ове)
Boriana Svetoslav Barbossa   156 час(ове)
Tsok Doks Dulo   144 час(ове)
Chernorizets Terter   141 час(ове)
Daenerys Barbossa   119 час(ове)
Avitohol Dulo   117 час(ове)
Djaro Terter   99 час(ове)
Ivan Alexander Dulo   90 час(ове)
Nadja Dulo   72 час(ове)
Strashimir Tervel Dulo   72 час(ове)
Dimo Delian   54 час(ове)
Asen Terter   51 час(ове)
Georgi Terter   51 час(ове)
Tihomir Zebergan   51 час(ове)
Tancred Boukelon   42 час(ове)
Grozio Grozev   42 час(ове)
Luca D'aquino   30 час(ове)
Jash Wolf   9 час(ове)
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...