Author Topic: Земята на Тертерите  (Read 914 times)

(RIP) Georgi Terter

  • General group
  • Baby Member
  • *
  • Posts: 14
  • Honour: 0
Земята на Тертерите
« on: 14 February, 2016, 05:03:15 PM »
Галиполи това са земите на родът Тертер, царството на глината.
Понеже родът доста осиротя,но не и амбицията му за власт сила и богатство, за живот в слава и чест,търси хора с които да се сроди и умножи,а също и свои изгубени и забравени братовчеди вече носещи вече други фамилии.
Ако искате да станете част от развитието на провинцията пишете ми за вашите идеи и действия които бихте предприели за това и за вашите амбиции също:)