Author Topic: [ORP] Българското възходство  (Read 2082 times)

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
[ORP] Българското възходство
« on: 18 January, 2016, 12:11:20 AM »
     Вече беше 1316 година, и бяха изминали само две години и половина от както България се бе освободила от ромейският ярем. Хектор бе изчезнал отново, но неговата челяд процъфтяваше. Родът щеше да управлява още 1000 години. Светослав се изучаваше на политическите тънкости в Деспотството си и се подготвяше някой ден да поеме управлението на Царството, когато сестра му Денериз сметне, че е готов. Напълно бе възможно това да се случи преди следващата зима, но никой не можеше да знае със сигурност.
     Дългите дипломатически мисии с Киев най-накрая бяха приключили успешно. В крайна сметка Албания щеше да вземе малко земя, а България щеше да бъде компенсирана със Сердика и Никопол. Предстоеше царските войски да влязат в тези стари български земи. Ресурсите на Карвуна също бяха предоставени за ползване от българска страна, но без тя да бъде окупирана.
     Теодор Светослав реши да се разходи из българските провинции и да прегледа здравината на българските крепости в Халкидики, Филипопол, Търново, Източна Тракия и Месемврия. А накрая щеше да посети и столицата и да навести сестра си и доведеният си брат Марин. Смяташе да инспектира българската армия, която бе под неговото водачество.
      На 18ти Януари, късно вечерта Деспотът извика личния си Находник и му заръча: "Това писмо е за васала на Халкидики, Тервел Дуло, а това за Васко и Марин Добротица. Искам да ги разнесеш бързо. И кажи на градския глашатай да оповести посещенията ми, така че народът да знае, че Канартикина ще обиколи България!" Деспотският пратеник се поклони и излезе. Теодор направи жест на чашника да му налее още червено вино, внос от остров Самотраки, който бе под негов контрол. Очите му започнаха да се затварят по някое време от умора. Постелникът бе приготвил вече спалнята на деспота и Теодор легна в леглото при вече унеслата се Боряна. Очертаваше се бурен месец изпълнен с приключения и превратности. Превъзбудата го държеше буден дълго време...
« Last Edit: 18 January, 2016, 03:10:03 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #1 on: 18 January, 2016, 03:11:41 PM »
     Рано призори пратеникът напусна с бързия си кон пределите на здравата Одринска крепост. Глашатаите известиха в столицата, че деспотът ще обикаля българските предели през следващият месец.  Багатурите от личната гвардия на Теодор започнаха своите приготовления. Облечени с леки ризници подходящи за дълъг път, отгоре с пурпурни наметала. Конете им също бяха с червени наметала висящи под кожените им седла, отличаващи ги от простолюдието. Сардара Черноризетц Тертер този път нямаше да ги води, защото беше далеч на север в прослава на българската храброст и участваше в приятелският турнир организиран от Датската кралица Констанц.
    Светослав се събуди с първи петли. Столникът вече беше приготвил трапезата с обилната закуска. Двамата с деспотица Боряна се насладиха на храната. Теодор знаеше, че сватбените тържества току що бяха преминали и жена му не е доволна от това, че ще се разделят за неопределено време: "Преди да отида в Халкидики при Дуло, първо ще проверя как стоят нещата в Филипопол. Знам че там са твоите семейни владения, така че можеш да пътуваш с мен. Потегляме скоро, така че кажи на придворните дами да ти приготвят багажа.". Боряна доволна се усмихна, стана от масата и се запъти към покоите си. Деспотът махна с ръка на спатаря в ъгъла на залата: "Иване, кажи на комеса Климент да приготви каретата на деспотицата и да оседлае конят ми."
    Приготовленията завършиха. Теодор инструктира тайника занимаваш се с дворцовата администрация. Болярина Дуарте, който се занимаваше с управлението на провинцията от негово име също беше на север и за това сега задълженията падаха върху Грозьо Грозев. Пред Одринският палат гвардията се бе наредила в дълга редица по двама, а до стълбите каретата чакаше с отворени врати. Светослав придружи до вратата красивата си жена, целуна ръката й и й помогна да се качи вътре. Комеса ми доведе конят. Рядко голям и красив арабски черен жребец, личен подарък от султана на Кирена, с когото беше сключил наскоро договор. Яхан го набързо и настроението му мигновено се оправи. Помаха на хората за довиждане и препусна пред редицата. Цялото шествие премина от Палата, през целият град и напусна пределите на столицата Одрин, за да се отправи към Филипопол и болярина Лука. Той беше ромей, но доказал своята лоялност към българската корона и управляваше тези земи от нейно име.
     Междувременно добри новини застигнаха деспотът. Българските войски потеглили от Дръстър и до три дни ще влязът в Сердика. Тази силна крепост държеше ключовете за югозападните български територии.
« Last Edit: 18 January, 2016, 03:24:12 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #2 on: 18 January, 2016, 08:04:19 PM »
     Вечерта завари пътуващите на границата между провинциите в голямата Одринска крепост Димотика. Теодор искаше да пътува по главните пътища и за това се бе насочил на юг към стария римски път Виа диагоналис водещ към Филипопол. В крепостта ги очакваха, тъй като вестта бе разпратена по цялата земя на деспота и вечерята бе приготвена. Пресни фазани красяха трапезата.
     Камбаните забиха отдалече при вестта за приближаването на свитата на Деспота. Големите врати на крепостта се отвориха широко и желязната катаракта се вдигна. Багатурите придружаващи Светослав като личен ескорт оставиха конете си в конюшнята и придружиха регента в голямата зала в на двореца, на празничната вечеря. Дълъг път ги чакаше и за това не седяха до много късно...
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #3 on: 19 January, 2016, 06:04:30 PM »
     На следния ден, вече отпочинали, багатурите заедно с деспота потеглиха напред, а каретата бавно след тях. На моменти Теодор отпускаше юздите на коня си, чиято кръв кипеше толкова силно колкото и на собственикът му. Личните му войни се налагаше дълго да го гонят. Така премина и този ден когато късно след обед блеснаха стените на античния Филипопол. Разположен на два хълма, къщите се разливаха извън укрепленията му: "Здрави зидове е вдигнал баща ми!" . Замисли се Светослав при вида на гледката. Боряна наруши тишината: "В родният ми град пак кипи живот, както му е присъщо. Преди Хектор да построи новият дворец и да издигне крепостни стени около града, дълго време зеели античните зидове. Чувала съм от дядо ми, че първо славяните, после печенеги и кумани се опитвали, но не успели да превземат града. Когато дошли обаче българите, подлите ромеи разрушили стените и им го оставили от немощност.".
     Камбанен звън отново посрещна гостите. Този път огромна тълпа се беше събрала да посрещне Канартикина и жена му. Лично болярина Лука със свитата си ги чакаше пред двореца където завърши посрещането. Хората навсякъде обичаха новият принц и наследник от рода Барбоса. Въпреки че беше януари месец, беше учудващо топъл и земята имаше лека снежна покривка. Приема беше голям може би и защото жената на Деспота бе от града и тя също е радваше на почит там. Слугите на болярина се погрижиха за гостите и ги настаниха удобно. Беше късно за работа. Вечерта премина в пиршества из целия град. В местните таверни всичко живо пиеше. Рядко можеше да се види в провинцията някой от царското семейство през зимата.
« Last Edit: 19 January, 2016, 06:06:44 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #4 on: 20 January, 2016, 10:54:33 PM »
     Студеният вятър от Родопите нахлуваше в разсънващият се град. Животът закипя с всичка сила. Магазинчетата разположени от вътрешната страна на крепостната стена отвориха врати и майсторите заработиха. Светослав се показа на терасата от двореца и се загледа в красивият пейзаж. Хиляди хора от околностите щурмуваха улиците на претъпканият град, за да предлагат стоките си на пазарът намиращ се почти в централната му част. Боряна се показа изпод пурпурните завивки и извика: "Теодоре, затвори моля ти се, че умрях от студ. И кажи на слугите да запалят камината.". Деспотът нареди и прислугата веднага се разшета. След закуска, първото нещо, което направи бе да посети канцеларията на болярина, където се пазеше кореспонденцията и историческите анали на града. Цял ден прекара в малката библиотека. Може би загубен за повечето, но не и за него. Той бе учен човек, изучил се в прославните Академии на Турну и Дръстър. Смяташе да прекара още поне ден там преди да прегледа крепостта по-добре от близо...
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #5 on: 22 January, 2016, 10:18:36 PM »
     Лука, Теодор и двама гвардейци яхнаха конете и излязоха от замъка на болярина. Следвайки главният път стигнаха до крепостната стена и главната западна врата.  Обходиха цялата крепост и деспотът остана доволен.  Времето обаче започна да се разваля. Пътуването на Светослав трябваше да приключи тук. Ако сега не се прибере в Одрин, можеше да се наложи да прекара тук няколко месеца. Снеговете понякога бяха толкова дълбоки, че кон не можеше да се движи.
     Боряна реши да се прибере обратно с мъжа си. Нямаха много време да се бавят, защото следобед заваля на големи парцали. Багатурите потеглиха напред, а деспотът се качи в каретата да топли младата деспотица. Пътят до Одрин бе труден. На места бяха започнали да се образуват преспи, но за късмет успяха да се приберат на време. Черноризетц и Дуарте също трябваше да пристигнат всеки момент, преди зимата да ги блокира по старопланинските проходи, който ставаха непроходими месеци наред.
     Същевременно малка българска пехота окупира Сердика и се насочи към Никополис, което беше част от договора с Киев и Албания. Така че съпротива не се очакваше.
     Одрин се бе приготвил от рано за люта зима, с надеждата тази година да ги пропусне, но уви. Палатът на деспота се отопляваше чрез тръби и навсякъде беше топло. Улиците на града се почистваха редовно от снега, но извън него бе трудно. Селата бяха изолирани за някакъв период от време. Но селяните бяха добре запасени с пшеница и животни, най-вече прасета.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #6 on: 24 January, 2016, 05:43:47 PM »
     По време на тези студени и ветровити дни, канцеларията на Деспотът бе отворена от сутрин до вечер за жители на Одрин и Царство България, както и за посетители на града. Всеки който иска може да поиска аудиенция и да говори с Канартикин Светослав през идните месеци по всякакви въпроси...
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

Vasko Dobrotitsa

 • General group
 • Baby Member
 • *
 • Posts: 42
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #7 on: 24 January, 2016, 11:27:45 PM »
Получил преди няколко дена депеша за посещението на шуреят си, Деспота на Одрин и Принц на България. Васко Добротица изпрати пратеници да предупредят двамата му братя,Радослав и Боромир Добротица, които се грижеха за родовата им провинция при отсъствието му за визитата на сродника си. Да се подготвят тежките маси и да посрещнат Деспота и жена му с полагащите се почести на ранга им. Всичко в провинцията беше наред и вървеше в нормалното си русло, построен беше и съда, последната обществена сграда от която се нуждаеше народа. Под управлението на Добротица поверената им територия за управление и града достигнаха до просперитет и благоденствие. Обществените сгради изникваха една след друга, армията беше стегната и облечена от глава до пети в желязо, народа живееше спокоен и сигурен. Васко остана в столицата при жена и изпрати багатур на границата да предупреди стражата за пристигането на гостите си, за да може на време да бъде уведомен и да тръгнат да ги посрещнат. И без това зает с делата си не е имал време да отиде до родовите си владения да си почине и да си спомни отминалите дни. А и жена му Денерис обича да си почива на брега на морето и да се усамотяват заедно във вековните гори на пикници, далече от светската глъч и вечните проблеми. Свършил си задачите Васко решава да отиде до замъка на брат си Марин да се срещне с него да му напомни, че от много време не са правили родов събор в Месембрия, да се съберат всички да пируват и да се забавляват.
„Terminus nullus falso est.“


(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #8 on: 24 January, 2016, 11:50:16 PM »
     Находника на Светослав, който беше пратил на север пристигна по обед. Влезе в голямата зала на Палата в Одрин и се поклони: "Ваше Височество, нося писмо от Болярина на Месемврия". Теодор махна с ръка: "Подай го насам де. Какво чакаш?" - нетърпеливо го взе от ръката му. Разчупи восъчният печат и го прочете набързо. "Хмм, изглежда моят шурей е приготвил всичко за пристигането ми, но уви зимата е тежка и проходите са затрупани.  Ами ти, Иване от къде мина?". "По старият морски път, Милорд". "Добре, когато слънцето започне да разтопява снега, ще навестим явно първо Месемврия и Дръстър. На връщане ще се отбием до Халкидики! Прати вест на Васко, Боляра на Месемврия. Нека бъдат в готовност, като усетят, че времето омеква. Да се надяваме, че и сестра ми ще бъде там. Имам важни държавни дела да обсъждам с нея. Също така нека и Марин да присъства. Искам да видя и войската в какво състояние е! Изчакай да напиша едно писмо и можеш да заминеш като си отпочинеш.". Писмото бе написано лично от Деспотът и дадено на Иван. Пратеникът се поклони дълбоко и излезе.
« Last Edit: 24 January, 2016, 11:51:48 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

Vasko Dobrotitsa

 • General group
 • Baby Member
 • *
 • Posts: 42
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #9 on: 26 January, 2016, 05:21:53 PM »
Станал рано сутринта и седнал до камината да закусва, чакащ своята жена да се събуди, при Васко влезе един от слугите му. Поклони се и предаде свитък донесен от пратеника на Деспота на Одрин, Васко го взе и прочете. Със съжаление разбра че визитата на шурея му се отлага, но приготовленията няма да бъдат излишни. След закуската се облече и се запъти към замъка на Марин да се разберат кога ще прегледат войските на държавата. Броните и оръжието бяха под строг контрол и там грешки нямаше как да станат. Гвардията която по всяко време беше готова за бой и беше дадено време за тренировки и учене да се подобрят техните умения.Седнали на по чаша греяно вино с Марин, влезе слуга с герба на Денерис, жената на Васко и му съобщи че жена му е станала и е пратен да го уведоми. Васко вече приключил разговора с Марин, с който се разбраха да направят сбор на войските за преглед, стана и тръгна към двореца. Беше обещал да направят разходка с жена си из столицата да се насладят на зимното време, да се порадват на бялата покривка на земята. При влизането в двореца му съобщиха, че жена му е почти готова, той използва времето да напише писмо на Деспота, че очаква деня на тяхната среща. Не се бяха виждали от доста време да седнат на един пир и да се повеселят.
„Terminus nullus falso est.“


(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #10 on: 27 January, 2016, 12:05:58 AM »
     Изглежда щеше да мине време докато старопланинските проходи станат проходими. Тук на юг обаче снегът рядко се задържаше за дълго. Старият римски път Виа Милитарис идваш от Белград и Ниш през Одрин и се свързваше с Виа Егнация, идваш от Драч и свършващ в Константинопол, бяха почистени в тези доста по-топли южни части. Деспот Светослав реши да се възползва и изпрати до ромейската столица личния си бирник, занимаващ се с българското тържище там. Той трябваше да прибере парите от продадените стоки и да ги донесе обратно в Одрин. Изпрати и десет багатури с него, за да пазят ковчежето с таксите. Ватаха отговарящ за финансите беше се разболял нещо и месечният отчет не се състоя този път на време. "Кажи на тайника да ми донесе печата!" - внезапно разцепи тишината деспотът.  След малко човекът пристигна с булотириона и една оловна пломба. Теодор нави на руло писмото и го скрепи здраво с моливдовула,  гарантиращ неприкосновеността на кореспонденцията. Отново повика спатаря на вратата: "Дай това писмо на бирника преди да е заминал. Нека го връчи на нашия митничар в Константинопол!". "Веднага, Ваше Величество.". Деспотският оръжейник се поклони и излезе.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #11 on: 27 January, 2016, 08:05:33 PM »
     На следният ден в българското тържище в Константинопол пристигна писмото на Светослав. Митничарят го прочете и се забърза към канцеларията си. Трябваше да даде отчет на продадените стоки, на наличните стоки и на това какво се продава най-добре за момента в столичният град. След като го написа, го запечата с восък и и постави върху него отпечатъка на златния си пръстен, подарен лично от деспота на Одрин. Драгой извика бирника и му връчи отчета си. "Това добре, ами няма ли да дадеш таксите?". "Разбира се, къде ми е акъла...". Залисан отговори митничаря и донесе набързо сандъкът пълен догоре със грошове, под формата на ромейска валута. Един от багатурите го взе под ръка и всички потеглиха обратно към Одрин.
     Междувременно канцеларията в Палата на деспота си оставаше празна. Явно хората в Одрин и околиите си живееха добре и нямаха нито оплаквания, нито проблеми. И все пак вратите бяха отворени за всички одринци, българи и чужденци.
« Last Edit: 27 January, 2016, 08:13:03 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #12 on: 31 January, 2016, 01:54:49 PM »
     Дали заради тежката зима, която вече отминаваше, хората сякаш липсваха по улиците напоследък. На моменти се усещаше като пълно мъртвило из българските земи. Дори злите езици бяха изчезнали като дух в тъмното. Може би бе време да се събудят от дълбокият зимен сън и да се захванат отново с добри дела. Дела за прославата на българският народ и държава. Времето за промени сякаш бе дошло и мистичност витаеше във въздуха. Някой се досещаха, други не.
     Внезапно глашатая обяви пристигането на нахотника. Иван влезе и се поклони. "Милорд, нося добри новини. Приготовленията за вашето пристигане в Месемврия са извършени. Царица Денерис и великия войвода Марин също ще присъстват. Снегът по проходите се разтопи и пътищата са проходими.". "Наистина добри новини." - подскочи вече отегченият от чакане деспот и се запъти към стражата: "Прати вест да оседлаят конете, потегляме към Месемврия след час. Няма да има свита с мен, само подбери десет багатура.".
     Светослав си облече пурпурното палто, нахлузи червените ботуши и излезе на площада пред палата си, където го чакаха всички: "На конете. Месемврия ни чака.". Конницата премина като на парад из града и напусна крепостните стени  през източната порта, отправяйки се към крайбрежният път Виа понтика. Това беше най-бързият и безопасен път до Месемврия и Североизточна България.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #13 on: 01 February, 2016, 07:51:50 PM »
     В далечината се виждаха вече укрепленията на Месемврийския полуостров врязващ се в морето. Красивият дворец се извисяваше в най-високата част на града. Много хора се бяха събрали да посрещнат Деспота, както и останалите видни гости. Това което не предполагаха е, че имаше да се решават важни дела и това бе причината Царската фамилия да се събира тук. Освен инспектирането на армията и крепостта, Теодор и Денерис имаха да обсъждат неща свързани с вярата. Денерис бе загатнала също нещо за българският трон, което будеше интерес в ума на Светослав. Така или иначе имаше да се обсъжда доста в близката седмица в голямата зала на двореца, но това щеше да стане едва след пиршествата тази вечер.
     Конницата навлезе бавно в града, където хората се бяха събрали от двете страни на главната улица. Млади и красиви девойки се кикотеха и викаха радостно при вида на красивият, но вече женен деспот. Багатурите му целите облечени в тъкани дрехи изпъкваха сред навалицата с внушителния си външен вид. Цялата делегация се спря пред двореца на болярина Добротица и всички слязоха от конете в този късен следобед. Морският зимен въздух беше студен, но високите крепостни стени спираха иначе силният вятър. Така или иначе пътуващите бяха се подкрепили по пътя с червено вино, по заповед на деспота. На входа лично ги посрещна Васко, шуреят на Светослав, със свитата си. Стройният болярин се приближи и се поклони. Теодор се усмихна при вида на стария си познат и сложи ръка на рамото му: "Добра среща, Василе. Мина време от как се видяхме последно. Надявам се те намирам в добро здраве? Другите гости пристигнаха ли?"
« Last Edit: 01 February, 2016, 11:16:06 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: [ORP] Българското възходство
« Reply #14 on: 04 February, 2016, 12:27:47 PM »
     Вечерта бе дълга и пиянска. Цялата околия вдигаше наздравици в името на височайшите гости. Както всяко нещо и пиршествата приключиха призори. Градът утихна за няколко часа, само пажовете на западна порта седяха полузаспали на стража.
     Обедният камбанен звън заехтя над спящият град. Това успя да ги събуди. Когато Теодор стана да закуси, дворецът вече беше подреден и изчистен, камините запалени и залите затоплени. Дългата маса бе богато отрупана с храна и гладните гости се нагостиха подобаващо. Разговорите предната вечер, както и сега не бяха сериозни, а от общо естество. Важните неща тепърва предстоеше да се обсъждат, тъй като не всички бяха пристигнали на време. Все още Марин закъсняваше, но скоро и той се присъедини към тях. След "закуската", която се явяваше обяд за тях, се разходиха малко из двореца да им олекне от храната. Теодор се разходи и из града и огледа крепостните съоръжения по крайбрежната линия. Очаквано всичко беше наред. Дебелите стени издигнати от баща му щяха да пазят града векове напред.
     Следобедът бързо дойде и гостите се настаниха в залата на Васала, предназначена за дипломатически и други делегации. На дългата продълговата маса, в началото с лице към всички се настани Царица Денериз Барбоса, а от двете й страни седнаха Канартикина Теодор Светослав и боляра Васко Добротица. До него седеше брат му, великият войвода Марин Добротица, осиновен още от Хектор. На масата до Светослав бе и скоро пристигналата деспотица, Боряна Светослав., както й багаина на Одрин, Черноризетц Тертер. По протежение присъстваха и други лидери на големите фамилии - Георги Тертер, Тервел Дуло, както и патриарха на българското паганство - Диценг Барбоса. Предстоеше да се разискват въпроси свързани с организацията на държавата...
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...