Author Topic: Kernavės Vikontas  (Read 1066 times)

Budrys Iš Vilniaus

  • General group
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 251
  • Honour: 0
Kernavės Vikontas
« on: 08 July, 2014, 11:57:36 AM »
Amžinam šio įvykio atminimui.

Mes Budrys Lietuvos karalius ir vienintelio tikro senovės lietuvių tikėjimo gynėjas skelbiame šiuo Mūsų raštu visiems kurie jį perskaitys ar skaitant išgirs, kad pastėbėjome ištikimą Mūsų tarno Vladislav Volkhan tarnybą Sostui ir visai šaliai. Atsižveldami į minėto tarno dorybingumą ir teisingą elgėsį. Mes dabar iškeliame jį tarp mūsų tarnų ir pasodiname jį tarp garbingų šalies ponų suteikdami jam Kernavės Vikonto titulą ir visas teises kurios šiam titului dera. Tegu Mūsų karališkąją malone apdovanotas Ponas Vikonas toliau ištikimai dirba Lietuvos ir Sėnųjų Dievų labui


Parašyta Karališkoje Vilniaus Pilyje 1314 liepos 8 dieną